Samenstelling en taken van de Regel & Handicapcommissie

De voorzitter van de Regel en Handicap commissie is:
Dick Ravelli.

De overige leden van deze commissie staan op de ledenwebsite van E-Golf4U. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de leden van OGC.
 
Taken van de commissie

De belangrijkste taken van de R&H Cie zijn o.m.:

 • Bevorderen van de kennis van regels en etiquette bij de leden.
 • Bewaken van de administratieve procedures betreffende de registratie van de exact- en playing handicaps.
 • Uitvoeren van de jaarlijkse herziening van de handicaps.
 • Afgifte van baanpermissie i.o.m. pro en het afnemen van regelexamens.
 • Verantwoordelijkheid voor de regeltechnische zaken van de baan.
 • Bewaking van de qualifying condities van de baan, in samenwerking met de baancommissie.
 • Vaststelling van de Stroke Index van de holes.
 • Registratie en bewaking van de baanrecords .
 • Overleg met andere commissies en het bestuur binnen de club en extern met de NGF.
 

Afdrukken E-mailadres

Hole wijzigingen per 29 april 2019

Standaardbaan
De rode tee van hole 7 komt te vervallen. De huidige gele tee wordt een gecombineerde rode/gele tee.

Zaterdagbaan :
Hole 3 moet van de rode tee gespeeld worden.
Hole 7 rode tee wordt in de zaterdagbaan voortaan Hole C genoemd.
Hole 9 moet van de gele tee gespeeld worden.

Afdrukken E-mailadres

Grens bij hindernis bij hole 9 (vijvers)

De grens van de hindernis wordt bepaald door de overgang van het gras rondom de vijvers naar het gedeelte dat schuin naar het water loopt. Ik heb dat zo goed mogelijk met een zwarte lijn in de foto’s aangegeven. Je bal ligt in de hindernis als enig deel van de bal de hindernis raakt.

Hole 9 LHole9 R

Ligt je bal nog speelbaar dan mag je de bal spelen zoals hij ligt zonder straf. Je mag losse natuurlijke voorwerpen verwijderen. Je mag een oefenswing maken en je mag de club achter de bal op de grond zetten. Als echter door jouw toedoen de bal van zijn plek rolt moet je hem terugplaatsen en één slag optellen bij je score.

Mocht je de bal niet kunnen spelen, dan heb je nog drie mogelijkheden met bijtelling van één slag bij je score :

 1. Teruggaan naar de plek waar je de bal hebt geslagen en daar opnieuw slaan.
 2. De plek bepalen waar de bal de grens van de hindernis passeerde en van daaruit twee stoklengtes meten, niet dichter naar de hole. In het gebied binnen de twee stoklengtes de bal droppen. De bal moet in het gebied de grond raken en daarna ook in het gebied blijven liggen.
 3. Een rechte lijn trekken vanaf de vlag door het punt waar de bal de hindernis passeerde en langs die lijn zo ver naar achteren als je wilt, de bal binnen één stoklengte, niet dichter bij de hole, droppen. Markeer dit punt altijd met een teetje ! Ook hier moet de bal in het gebied, de dropzone, de grond raken en daar blijven liggen.

 

Afdrukken E-mailadres

Baanrating OGC 6 mei 2019

Op maandag 6 mei wordt de baan van 13.00u – 15.00u door de NGF gerated.

Tijdens de rating zal de baan dicht zijn.

Ter voorbereiding op de rating zullen op holes 3, 4 en 7 drie paaltjes op de fairway worden gezet. Deze paaltjes svp laten staan! Je mag de paaltjes zonder straf ontwijken.

Tijdens de rating worden per hole allerlei kenmerken genoteerd.

Naar welke kenmerken wordt zoal gekeken ?

 • De lengte van de hole,
 • Grootte van het landingsgebied na de afslag op 119m (van rood) en 165m (van geel),
 • Gevaren onderweg : bunkers, water, hoge rough,
 • Grootte van de green,
 • Ellende rondom de green : bunkers, water, hoge rough,
 • Gemiddelde hoogte van de rough.

Op basis van al deze gegevens wordt de course- en sloperating van de baan bepaald.

Zodra de course- en sloperating bekend zijn kunnen de Playing Handicap Tabellen berekend worden.

Al met al zal het zo’n zes weken duren voordat OGC de Playing Handicap Tabellen ontvangt van de NGF.

Afdrukken E-mailadres

Nieuwe golfregels per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn enkele golfregels aangepast. Op Golf.nl wordt met behulp van een aantal filmpjes en artikelen uitleg gegeven wat er verandert in de golfregels per 1 januari 2019. De filmpjes zijn beknopt en zeer duidelijk. Een aanrader.

Klik hier om verder te kijken.
 

Afdrukken E-mailadres

Test en vergroot uw regelkennis

Eén van de taken van de Regel en Handicapcommissie is het op prettige wijze testen en vergroten van de regelkennis van onze leden. Daarom zullen de komende periode op de OGC website wekelijks enkele golf vragen en -antwoorden geplaatst worden.

Het antwoord op een vraag wordt zichtbaar door op de vraag te klikken.

Vragen regelquiz van 22 maart 2018

Eerder verschenen vragen.

Afdrukken E-mailadres

Een Q-kaart lopen

Een Q-kaart lopen op de eigen baan.

 • Voordat u uw ronde gaat lopen dient u de Q-kaart aan te vragen via de golfzuil in het clubhuis. Ook uw marker moet opgegeven worden.
 • Een Q-kaart gelopen op de eigen OGC baan dient na afloop van uw ronde ingevoerd te worden via de golfzuil in het clubhuis.
 • De Q-kaart dient volledig ingevuld gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde de box van de Regel- en Handicapcommissie naast de golfzuil in het clubhuis.


Als het clubhuis gesloten is op het moment dat u de kaart wil invoeren dient u te handelen alsof het een vreemde kaart betreft (zie hieronder).

Een Q-kaart lopen op de andere baan.
Een vreemde kaart is een Q-kaart die u heeft gelopen op een andere baan dan de eigen OGC baan.
Op die andere baan dient u voor aanvang van de ronde een scorekaart met Q-sticker aan te vragen.
Na afloop van uw ronde moet u het volgende doen:
1. vul de kaart volledig en duidelijk in.
2. voer thuis de kaart in in het E-Golf4U systeem (knop vreemde kaart).
3. Lever de kaart in in de box van de Regel- en Handicapcommissie naast de golfzuil in het clubhuis.

Let op: alleen volledig ingevulde en duidelijk leesbare/controleerbare kaarten worden in behandeling genomen!

Afdrukken E-mailadres

Van beginnend golfer tot handicap 0

Om de golfsport een sterke impuls te geven heeft de NGF, samen met de golfprofessionals, het 9-stappenplan ontwikkeld. Het 9-stappenplan is een golfvaardigheidstraject dat is opgedeeld in 9 handicapcategorieën (stappen), waarbij het ontwikkelen van de vaardigheid, het vergroten van de succesbeleving en het speelplezier voorop staan.

Het begint bij het eerste bezoek aan de golfbaan en gaat via de NGF Golfbaanpermissie en Clubhandicap 54, naar een steeds lagere handicap.

Hierna volgt een overzicht van het traject van beginnend golfer t/m stap 3: Naar handicap 36.

Dit overzicht bestaat uit 5 onderdelen, t.w.:

 1. Eerste bezoek aan de golfbaan
 2. NGF-Baanpermissie – stap 1
 3. Golfregelexamen
 4. Clubhandicap 54 (was: GVB) – stap 2 en verwerking Qualifying Scorekaarten
 5. EGA-Handicap 36 – stap 3

 

1. Eerste bezoek aan de golfbaan

Zie de website van de NGF voor de brochure “Welkom in golf”.

2. NGF-Baanpermissie – stap 1

Zie de website van de NGF voor het deeltraject "Beginnen met golf – stap 1 Golfbaanpermissie".
De begeleiding binnen de club in dit deeltraject vindt plaats door de pro en het verantwoordelijke lid van de R&H Cie.

3. Golfregelexamen

Zie www.ngf.nl via de tag: Sport en Regels
de Golfregels 2012-2015 en de Samenvatting van de Golfregels en het EGA Handicap Systeem
Zie ook de website:  Golfregelexamen
 
4. Clubhandicap 54 (was GVB) – stap 2 en verwerking Qualifying Scorekaarten
Na het behalen van zowel de NGF Baanpermissie als het Golfregelexamen, kunnen Qualifying Kaarten worden gespeeld, uitgaande van Clubhandicap 54.
De procedure voor het aanvragen en verwerken van Qualifying Scorekaarten is te vinden in de blauwe map “Inschrijven Q-kaart gasten en leden zonder (club) handicap” bij de “Telezuil” in het clubhuis.
Het Reglement Clubhandicap 54 en de meest gestelde vragen over Clubhandicap 54 kunt u vinden op www.ngf.nl via "Beginnen met golf" – Stap 2 Clubhandicap 54.

5. EGA Handicap 36 – stap 3

Na het behalen van Clubhandicap 54 (GVB) kunt u uw vaardigheden verder ontwikkelen en uw handicap verlagen naar EGA Handicap 36. Hiervoor is vereist dat u binnen 12 maanden minimaal 3 Qualifying Scorekaarten inlevert, waarvan er minimaal 1, uitgaande van een exact handicap 36 een stableford score van 36 of hoger telt.
Bij een EGA handicap is sprake van in- en actieve handicaps. U behoudt een actieve handicap als u jaarlijks tenminste 4 Qualifying Scorekaarten inlevert, over 9 of 18 holes. Voldoet u hieraan niet, dan wordt uw handicap inactief. U kunt uw handicap dan weer activeren door tenminste 3 Qualifying Scorekaarten in te leveren.
 
Voor de documenten:
Zie ook  www.ngf.nl via de tags: Sport & Regels – Handicap
In Beknopte Gids van het EGA Handicap Systeem 2012-2015 is o.m. aangegeven hoe de handicap aanpassing plaatsvindt.
Op het mededelingenbord bij de “Telezuil” in het clubhuis treft u ook de “Tabel voor verandering van de Exacte Handicap” aan.
Oegstgeest, januari 2015.

Afdrukken E-mailadres

Bufferzones en handicapaanpassingen

Uitgaande van de handicapcategoriën worden volgens onderstaande tabel verhogingen en verlagingen van de handicap toegepast.

 • Bij stableford-scores binnen de bufferzone blijft de handicap ongewijzigd.
 • Bij stableford-scores lager (slechter) dan de bufferzone geldt een verhoging van de handicap zoals in de tabel aangegeven.
 • Bij stableford-scores hoger dan 36 geldt een verlaging van de handicap zoals in de tabel aangegeven.

 

Handicap Categorie Exact Handicap Bufferzone 18-holes Bufferzone 9-holes Minder Stablefordpunten dan Bufferzone; Verhoging van de Exact Hcp Voor ieder punt meer dan 36 Stablefordpunten; Verlaging van de Exact Hcp
1 t/m 4.4 35 - 36 n.v.t. 0.1 0.1
2 4.5 - 11.4 34 - 36 35 - 36 0.1 0.2
3 11.5 - 18.4 33 - 36 35 - 36 0.1 0.3
4 18.5 - 26.4 32 - 36 34 - 36 0.1 0.4
5 26.5 - 36.0 31 – 36 33 - 36 0.1 0.5

Afdrukken E-mailadres

Speelsterkte opvragen bij de NGF

Bij de NGF kunt u de speelsterkte opvragen van iedere speler/speelster die via zijn/haar club bij de NGF geregistreerd staat.

Kies.

Afdrukken E-mailadres

Bereken uw EGA handicap na qualifying kaart

Handicap berekenen?
Via onderstaande rekenmodule kunt u uw nieuwe handicap uitrekenen op basis van uw huidige exacthandicap en een behaalde score bij het lopen van een Qualifying kaart.

Let op:
Indien u nog een clubhandicap hebt, d.w.z. een handicap van 37 - 45, dan kunt u na het lopen van een Q-kaart NIET uw nieuwe handicap berekenen.
Deze rekenmodule is alleen te gebruiken voor EGA handicaps.

(De bron van de rekenmodule is handicapcalculator.nl).

Afdrukken E-mailadres