Samenstelling Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:   

Ronald Verbiest Voorzitter
Louis Weyzig Projectmanager nieuwe baan
Jaap Meelker Penningmeester
Nanda de Bruin Binnenhuiszaken
Puck van Rijn  Secretaris
Carla Reterink 2e Penningmeester

Het bestuur is bereikbaar onder het volgende emailadres:

Financiële administratie.
Naast het bestuur is er ook een financieel administrateur aangesteld :
Carel Wijdeveld. Carel zorgt voor de afhandeling van facturen en declaraties.
Carel is bereikbaar onder het volgende e-mailadres:

Afdrukken E-mailadres

Frans Tetteroo benoemd tot erelid!

IMGP5820 580 x 499
Het voltallig bestuur met aftredend voorzitter Frans Tetteroo in de nieuwe clubkleding.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van woensdag 28 november jl nam Frans Tetteroo afscheid als voorzitter. De vergadering benoemde met algemene stemmen Ronald Verbiest tot zijn opvolger.
Frans was de drijvende kracht achter de ontwikkeling van onze nieuw baan. Vanwege zijn grote verdiensten voor de club werd Frans benoemd tot erelid.

Afdrukken E-mailadres

De Zilveren Vos (25 april 2018)

Tijdens de Algemene Vergadering van 25 april jongstleden maakte het bestuur bekend dat er drie Zilveren Vossen waren toegekend aan de leden Peter Loesberg, Kees de Koning en Jos de Bruin. Zij behoren samen met Wim Bergman (reeds in het bezit van de Zilveren Vos) tot de Baan Bouw Commissie (BBC).

Het bestuur feliciteert hen van harte met deze onderscheiding. Kees de Koning kreeg op 25 april tijdens de Algemene Vergadering door voorzitter Frans Tetteroo de onderscheiding opgespeld. Peter en Jos viel die eer afgelopen maandag te beurt tijdens een speciaal werkoverleg van de BBC.

Binnen OGC zijn talloze vrijwilligers werkzaam en leveren vanuit allerlei commissies en daarbuiten hun zeer gewaardeerde bijdrage aan het OGC-clubleven. Daarom is het bestuur zeer terughoudend met de toekenning van de Zilveren Vos.

Soms echter zijn er momenten waarop door het bestuur een inzet en enthousiasme wordt waargenomen, die bijna aan de redelijkheid voorbijgaat. Afgemeten aan tijd en inhoud is dat meer dan wat er van een club vrijwilliger kan en mag worden verwacht.

In tegenstelling tot de eretitels “Lid van Verdienste” en “Erelid” die worden toegekend voor verdiensten die een meer algemeen karakter dragen, is de Zilveren Vos een onderscheiding die wordt toegekend aan vrijwilligers die een onderscheidende bijdrage hebben geleverd aan een specifiek onderwerp, onderdeel of project binnen OGC. In het geval van Peter, Kees, Jos en Wim gaat het om de realisatie van de nieuwe baan.

Hun inzet maakt het voor OGC mogelijk om alle werkzaamheden die nodig zijn om onze mooie nieuwe baan aan te leggen, tijdig en op een kwalitatief hoog niveau en binnen de beperkte mogelijkheden te realiseren.Om ons heen kijkend kunnen we met trots constateren dat dit een ongelooflijke prestatie is die de toekenning van de Zilveren Vos ten volle verdient.
 
Het Bestuur

Afdrukken E-mailadres

Interview over de herinrichting van sportpark De Voscuyl

Frans Tetteroo
V.l.n.r. Sven de Ruijter, Frans Tetteroo, Marc du Maine.

Sven de Ruijter (voorzitter korfbalvereniging FIKS), Frans Tetteroo (voorzitter Oegstgeester Golfclub) en Marc du Maine (beoogd voorzitter FC Oegstgeest) hebben een interview gegeven over de herinrichting van sportpark De Voscuyl.

Het interview kunt u horen door op deze link te klikken.

Afdrukken E-mailadres

Bestuursvergaderingen 2018

Onderstaande tabel bevat het vergaderschema van het OGC bestuur in 2018. De overlegdata van het bestuur met de diverse commissies staan ook in dit overzicht vermeld.


Soort Commissie Tijd
Commissie AB
Woe 17 jan AB Regio / NGF cie 15.00 15.30
Woe 21 feb AB Redactiecommissie 15.00 15.30
Woe 21 mrt AB Marshalcommissie 14.30 uur
R&H commisie 15.00 15.30
Woe 4 apr AB Drivingrange cie
15.00 15.30
Woe 25 apr ALV 20.00 uur
Woe 16 mei AB Baancommissie 14.30 uur
Wedstrijdcommissie 15.00 15.30
Woe 20 jun AB PR / Sponsorcommissie 15.00 15.30
Woe 18 jul AB Ledenadministratie 15.00 15.30
Woe 15 aug AB Damescommissie 15.00 15.30
Woe 12 sept AB Herencommissie 15.00 15.30
Woe 10 okt AB Senioren heren 15.00 15.30
Woe 31 okt ALV 20.00 uur
Woe 14 nov AB Handicartconsul 14.30 uur
Senioren dames 15.00 15.30
Woe 19 dec AB Clubhuis cie 15.00 15.30

Afdrukken E-mailadres

Uitwisselingsovereenkomst met andere C-Golfclubs

Het bestuur van OGC is met een viertal C clubs in de regio Den Haag een uitwisselings-overeenkomst aangegaan. De overeenkomst houdt in dat de leden van de deelnemende clubs tegen een gereduceerd tarief (introductietarief) op elkaars banen mogen spelen als de banen voor greenfee spelers beschikbaar zijn. Deze overeenkomst gaat in per 1 juni 2015.
De deelnemende clubs zijn:

  • Haagsche Country Club Groen Geel, Wassenaar;
  • Golfclub De Kieviten, Wassenaar;
  • DSV Concordia Golf, Delft;
  • Oegstgeester Golfclub, Oegstgeest.

 

Bericht van Concordia:
OGC heeft met DSV Concordia Golf een samenwerkingsafspraak, waardoor onze leden over en weer voor het introductietarief kunnen spelen. Concordia heeft met onmiddellijke ingang de tarieven bijgesteld.
Ons introductietarief greenfee voor 18 Holes bedraagt nu € 12.50 (het normale greenfee tarief bedraagt nu € 17.50).

 

 

Afdrukken E-mailadres