Handicart consul

De Handicart consul van de Oegstgeester Golfclub is:
 
Jan Spiekerman
E-mail:
Tel: 071 519 01 80 / 06 51 13 93 02

 

Afdrukken E-mailadres

Handicarts

HANDICARTS
 
Een handicart is een vierwielig golfkarretje, dat gebruikt kan worden door minder valide golfers om toch te kunnen blijven spelen.
 
De Stichting Handicart, opgericht in 1985, stelt handicarts in bruikleen beschikbaar aan golfclubs. Inmiddels staan er in het hele land ruim 720 handicarts, op 114 golfbanen. Het betreft vrijwel uitsluitend “grote “ banen.Met 40 commerciële banen zijn ook afspraken gemaakt voor het gebruik van golfkarren door kaarthouders.
 
HUIDIGE SITUATIE BIJ OGC
OGC heeft geen handicarts in bruikleen. Voorheen gaf de Gemeente Oegstgeest (eigenaar van de terreinen op de Voscuyl) geen toestemming om met handicarts over de velden te rijden. Na de transformatie tot echte golfbaan waarvan OGC zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud wordt er op termijn naar gestreefd om ook bij OGC handicarts te plaatsen.Omdat wij een “kleine” baan hebben is het voor minder validen vaak wel mogelijk om een rondje te lopen terwijl dat voor een baan van 5 à 6 km onmogelijk kan zijn.Minder valide OGC-leden kunnen toch een gebruikerskaart aanvragen om op grote banen te kunnen spelen.
 
REGELING OP BANEN MET HANDICARTS.
Wie gebruik wil maken van een handicart dient in het bezit te zijn van een gebruikerspas.Die kan worden aangevraagd middels een formulier waarop een arts (dat mag de eigen huisarts zijn) verklaart dat betreffende persoon niet in staat is in redelijk tempo een volwaardige ronde van 9/18 holes af te leggen.Tevens wordt door de Stichting een machtiging gevraagd om jaarlijks € 5,- te kunnen innen voor de gebruikerskaart, en de eerste keer eenmalig € 5,-Daarnaast wordt gevraagd een jaarlijkse donatie te doen, minimaal € 50,- per jaar.
 
Bij een tijdelijke lichamelijke beperking kan een tijdelijke pas worden aangevraagd. De procedure is hetzelfde als voor een gewone pas, maar er hoeft geen pasfoto te worden ingeleverd. Hierbij wordt een minimale donatie van € 25,- gevraagd.
 
De ritprijs voor een handicart is € 4,- voor een ronde van 18 holes. De werkelijke kosten zijn € 10,- De Stichting Handicart past € 6,- per rit bij.De ritprijs wordt laag gehouden om zoveel mogelijk golfers de gelegenheid te bieden om te golfen, ook degenen met minder financiële middelen.Van golfers die het wel ruimer hebben wordt verwacht dat zij door jaarlijkse donatie de bijpassing door de Stichting enigszins compenseren.NB: voor het gebruik van een gewone golfkar zijn de kosten voor een ronde van 18 holes25 à 30 Euro.
 
De inkomsten van de Stichting bestaan o.a. uit:
  1. Donaties van kaarthouders.
  2. Donaties van valide golfers en anderen, uit gedachte van solidariteit.
  3. Opbrengst van toernooien. Jaarlijks wordt op elke golfclub een handicartbeker-toernooi gehouden. Ook bij OGC.
Deze gelden lopen via de Stichting Vrienden van Handicart. Dit om niet onnodig BTW te hoeven afdragen. Deze Stichting heeft een ANBI-status. Donaties zijn dus belasting-aftrekbaar (volgens de daarbij geldende regels)!
 
Neem deel aan de jaarlijkse wedstrijd om de handicartbeker! Zie de kalender.
Wordt donateur van de Stichting Vrienden van Handicart!
Ook al heb je zelf (nog!) geen handicart nodig.
 
Wil je meer weten? Kijk op www.handicart.nl
 
Jan Spiekerman, Handicart-consul OGC
E-mail:
Tel: 071 519 01 80 / 06 511 39 302

Afdrukken E-mailadres

Procedure aanvragen (tijdelijke) Handicartpas

Het aanvraagformulier kan op twee manieren worden verkregen:

1. Het kan direct op de website ingevuld worden (www.handicart.nl)
Wanneer de aanvrager al geregistreerd is als donateur zullen gegevens die al bekend zijn getoond worden en kan de aanvrager deze (indien gewenst) wijzigen.
Nadat het formulier is ingevuld kan men het zelf printen en het geprinte formulier vervolgens door arts (dit mag de eigen huisarts zijn) of therapeut laten tekenen. Daarna kan het formulier (met een pasfoto) bij de clubconsul werden ingeleverd.
Nadat de consul zijn of haar paraaf op het formulier heeft gezet stuurt deze het formulier op naar het secretariaat.

2. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om een aanvraagformulier te vragen bij de
clubconsul. Ook dan moet het door arts/therapeut getekende formulier, samen met een pasfoto, bij de clubconsul worden ingeleverd.

In beide gevallen moet het formulier dus via de club-consul naar de Stichting Handicart worden gestuurd.

Als het secretariaat van de Stichting Handicart het aanvraagformulier heeft ontvangen dan krijgt de aanvrager een e-mail waarin de mogelijkheid van betaling per iDeal wordt aangeboden. Na betaling ontvangt men binnen enkele dagen de (tijdelijke) pas.

Als men niet via iDeal wil betalen zal het bedrag per incasso worden geïnd. Dit zal echter veel langer duren, tot wel vier weken.

Wil je meer weten? Kijk op www.handicart.nl

Jan Spiekerman, Handicart-consul OGC
E-mail:
Tel: 0715190180 / 0651139302

Afdrukken E-mailadres