Commissie van Beroep

Voorzitter van de commissie is Bram de Wolf. De overige commissieleden staan in het ledengedeelte van de website E-Golf4U. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor leden van OGC.

Taken van de commissie
De commissie behandelt het beroep van leden van de vereniging en doet uitspraken terzake van de volgende besluiten van het bestuur:
a. opzegging namens de vereniging van het lidmaatschap;
b. ontzetting uit het lidmaatschap;
c. straffen als omschreven in artikel 12 van de statuten;
d. het al dan niet toelaten als lid, zoals bedoeld in artikel 9, lid 2 van de statuten.

 

Afdrukken E-mailadres