Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep bestaat uit:

Bram de Wolf (Voorzitter),
Bram Standhart (tevens vertrouwenspersoon),
Jan Spiekerman.
 
Taken van de commissie
De commissie behandelt het beroep van leden van de vereniging en doet uitspraken terzake van de volgende besluiten van het bestuur:
a. opzegging namens de vereniging van het lidmaatschap;
b. ontzetting uit het lidmaatschap;
c. straffen als omschreven in artikel 12 van de statuten;
d. het al dan niet toelaten als lid, zoals bedoeld in artikel 9, lid 2 van de statuten.

 

Afdrukken E-mailadres