Bardienstregeling

BARDIENSTREGELING
 
De bardiensten in het clubhuis van OGC worden in eigen beheer georganiseerd met inzet van leden die zich als vrijwilliger voor bardienst hebben opgegeven.
Gezien de beperkte omzet is het niet haalbaar de exploitatie van de bar in handen te geven aan een commerciële uitbater.
 
Leden die bardiensten verrichten krijgen € 25,00 korting op de contributie.
Dat geldt ook voor leden die ander vrijwilligerswerk doen.
Dit moet worden gezien als een gebaar naar de vrijwilligers en niet als een reële vergoeding.
 
Openingstijden clubhuis:
 
  • januari t/m maart 09:00 tot 18:00 uur 3dagdelen
  • april t/m augustus 09:00 tot 21:00 uur 4 dagdelen
  • september t/m december 09:00 tot 18:00 uur 3 dagdelen 
  • Er zijn voorts enkele extra diensten zoals bij de zomeravondcompetitie.
 
Een dagdeel is 3 uur,
Per week zijn er 21 dagdelen,
Van april t/m augustus 28 dagdelen.
 
In totaal zijn er per jaar 1.239 diensten.Er zijn (krap) 135 barmedewerkers (individueel of als koppel). In de praktijk zijn het er wat minder, door tijdelijke uitval (ziekte, operatie e.a.). Per medewerker of koppel worden dus 9 a 10 diensten per jaar gedaan. Als iemand als koppel dienst doet wordt wel verwacht dat elke dienst beide leden aanwezig zijn. Vanaf juni 2018 worden geen nieuwe koppels meer geregistreerd. Het staat ieder vrij om met een ander lid samen dienst te doen.
 
Het barrooster wordt per kwartaal gemaakt. Vanaf 1 juni 2018 gebeurt dat met het web-gebaseerde programma Barboek. Zie daarvoor: WERKEN MET BARBOEK, in te zien op de OGC website via tabblad Barrooster.
 
Twee maanden vóór het kwartaal krijgen de barmedewerkers een mail met het verzoek:
  • zelf diensten te kiezen door aanvinken in Barboek. Het gevraagde aantaldiensten staat aangegeven.
Of:
  • zelf de dagdelen dat men standaard beschikbaar is in te voeren en zo nodig aan te passen (voorkeuren).
  • zelf de incidentele verhinderingen in het komende kwartaal in Barboek aan te geven.
Of:
  • voor diegenen die nog niet goed zelf met Barboek overweg kunnen blijft het mogelijkzelfgekozen data/dagdelen waarop men dienst wil doen door te geven aan de barplanner via . Dat kan ook telefonisch.
Een maand vóór aanvang van het kwartaal wordt het rooster samengesteld. De zelfgekozen diensten worden vastgelegd. De rest van het rooster wordt gevuld met de andere medewerkers. Daarbij worden bovengenoemde verhinderingen/wensen meegenomen.
 
Alle medewerkers krijgen dan een mail met het rooster voor het kwartaal waarin zij zelf hun diensten kunnen zien en in hun agenda noteren. Je kunt je eigen diensten ook zien als je via de OGC website inlogt in Barboek > Mijn bardiensten.
Drie weken en drie dagen voor een dienst krijgt elke medewerker een mail met herinnering aan zijn/haar dienst.
 
Als het rooster eenmaal is vastgesteld kan de planner daarin niet meer schuiven. Als een barmedewerker dan toch verhinderd is om zijn/haar geplande dienst te doen dan moet hij/zij zelf die dienst ruilen of voor vervanging zorgen. Het overzicht van alle bardiensten is daarbij van nut. Dit is ook te zien op barboek.nl > Alle bardiensten. Klik op de gewenste maand.Ruiling/wijziging moet worden doorgegeven aan (Jan Spiekerman).
Voor ruilen kan geen beroep worden gedaan op de planners van de bardienst. Behoudens uitzonderingen bij ernstige acute problemen.
 
Tijdens de bardienst is er achter de bar een weeklijst met de geplande medewerkers aanwezig. Deze moet na elke dienst worden geparafeerd door de barmedewerker. Is dit een ander dan op de lijst staat dan moet de vervanger zijn/haar naam noteren.
Deze veranderingen worden verwerkt in het barrooster-programma zodat het aantal bardiensten eerlijk onder de medewerkers wordt verdeeld.
 
Aan het eind van het jaar wordt van elke bar-medewerker het aantal diensten gerapporteerd aan het bestuur. Zo kan de korting op de contributie eerlijk worden toegekend.
 
Met vragen of opmerking kunt je terecht bij ondergetekende
 
Jan Spiekerman
e-mail:
Tel: 071 519 01 80 / 06 51 13 93 02
 

Afdrukken E-mailadres