Standaardbaan: Plaatselijke regels

(aangepast 17 maart 2019)

Buiten de baan

  • Witte palen, wit gemerkte lichtmasten en hekken, alsmede aangebrachte witte lijnen en/of stippen op schotten achter holes 2/11 en 4/13, bepalen de grens van de baan. De schotten zelf zijn buiten de baan.
  • De sloten langs de rijksweg, de volkstuinen en de Willibrordlaan bepalen de grens van de baan. De OB grens ligt aan de baanzijde van de sloot.
  • Het schelpenpad en de brug naar de afslag van hole twee zijn buiten de baan. De lage hekken langs de brug en het schelpenpad bepalen de grens van de baan. De hekken zelf zijn buiten de baan.

Integraal deel van de baan

Paden met houtsnippers zijn integrale delen van de baan. De houtsnippers zijn losse natuurlijke voorwerpen. De beschoeiingen van de sloot bij holes 3/12, 4/13 en 5/14 zijn integrale delen van de baan. De afslagplaats inclusief de afslagmat van de hole die gespeeld wordt is integraal onderdeel van de baan. De afslagplaatsen inclusief mat van de overige holes zijn vaste obstakels en mogen ontweken worden volgens Regel 16.1b.

Zandgebied hole 3

De bewerkte gebieden met zand op hole 3, inclusief de keien, zijn integraal deel van de baan.

Jonge aangepaalde bomen

Jonge aangepaalde bomen vormen een verboden speelzone

  • Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f
  • Als de bal in een hindernis ligt, en een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken of wel met een strafslag volgens Regel 17.1e(1) ofwel zonder strafslag volgens Regel 17.1e(2)

Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel : algemene straf volgens Regel 14.7a.

Grond in bewerking

Grond in bewerking gedefinieerd door elk gebied dat is afgezet met blauwe paaltjes/linten. Bij een belemmering door GUR is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.

Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel : algemene straf volgens Regel 14.7a.

Afdrukken