Samenstelling en taken van de clubhuiscommissie

De volgende commissies regelen de dagelijkse gang van zaken rond het clubhuis van OGC.
 
Clubhuiscommissie
Carla Reterink
 
Subcommissie barzaken
Gé Brandhorst
Joop Mensch
Aart de Roode
 
Subcommissie inkoop
Henny Langenberg
Mia Veldt
 
Subcommissie dagelijkse leiding
Wim Bergman
Ton de Bruin
Bernard van den Oever
 
Subcommissie planning bardienst
Jan Spiekerman
 

 

Afdrukken E-mailadres