Samenstelling en taken van de Regel & Handicapcommissie

De voorzitter van de Regel en Handicap commissie is:
Marja Parfitt.

De overige leden van deze commissie staan op de ledenwebsite van E-Golf4U. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de leden van OGC.
 
Taken van de commissie

De belangrijkste taken van de R&H Cie zijn o.m.:

  • Bevorderen van de kennis van regels en etiquette bij de leden.
  • Bewaken van de administratieve procedures betreffende de registratie van de exact- en playing handicaps.
  • Uitvoeren van de jaarlijkse herziening van de handicaps.
  • Afgifte van baanpermissie i.o.m. pro en het afnemen van regelexamens.
  • Verantwoordelijkheid voor de regeltechnische zaken van de baan.
  • Bewaking van de qualifying condities van de baan, in samenwerking met de baancommissie.
  • Vaststelling van de Stroke Index van de holes.
  • Registratie en bewaking van de baanrecords .
  • Overleg met andere commissies en het bestuur binnen de club en extern met de NGF.
 

Afdrukken E-mailadres