Samenstelling en taken van de herencommissie

De voorzitter  van de Herencommissie is:
Bram Standhart. De overige leden van de Herencommissie staan op de ledenwebsite van E-Golf4U. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de leden van OGC.
 
Taken en werkzaamheden
a) Organiseren van de herenochtend op woensdagmorgen
Iedereen, die GVB heeft, kan hieraan deelnemen.
Indien mogelijk worden qualifyingkaarten gelopen.
Afgelopen jaren lag de deelname aan deze herenochtend op 40 à 50 heren.
b) Het organiseren van uitwedstrijden.

Wedstrijden buiten het wedstrijdschema van OGC
Zoals aangegeven worden buiten de woensdag-herenochtend om ook nog enkele uitwedstrijden georganiseerd. Deze wedstrijden vinden dus op banen buiten ons OGC-complex plaats en worden veelal gehouden op bijvoorbeeld school/jeugdsportdagen, wanneer er bij OGC niet gespeeld kan worden. Uiteraard worden deze wedstrijden alleen georganiseerd op data, wanneer er bij OGC geen wedstrijden worden gehouden.

Q-wedstrijden
Zoals hierboven is vermeld, worden zowel op de woensdag/herenochtend als tijdens de uitwedstrijden -voor zover de banen qualifying zijn- qualifyingkaarten vlgs. de NGF- en clubregels gelopen.

Afdrukken E-mailadres