Samenstelling en taken van de herencommissie

De voorzitter van de Herencommissie is Hennie Rutting. De overige leden van de Herencommissie staan op de ledenwebsite van E-Golf4U. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de leden van OGC.

Taken en werkzaamheden
a) Organiseren van de herenochtend op de woensdagmorgen.
Iedereen met een Hcp van 55 of lager kan hieraan deelnemen. Indien mogelijk worden qualifying kaarten gelopen. In de wintermaanden spelen we meerdere spelvormen, die niet altijd qualifying zijn.

Er wordt zowel een wedstrijd georganiseerd over 18 holes als een over 9 holes. Aan iedere wedstrijd kunnen max. 32 heren meedoen verdeeld over 8 flights. Omdat er bij de wedstrijd over 9 holes 4 flights vroeg en 4 flights laat starten, wordt de maximale capaciteit van de baan gebruikt.

Om dit in goede banen te leiden wordt verwezen naar het onderstaande artikel: “aanbevelingen om de doorstroming te bevorderen”.

b) Het organiseren van uitwedstrijden.

Wedstrijden buiten de baan en het wedstrijdschema van OGC
Maximaal 2 keer per jaar kan er een outing worden georganiseerd. Dit bij voorkeur indien onze baan is gesloten voor bijv. groot onderhoud en in overleg/samenwerking met de Opa-/Senioren club.
Een dergelijke wedstrijd is voor eigen rekening en wordt alleen georganiseerd als daarvoor voldoende belangstelling bestaat. Prijzen komen voor rekening van de Herencommissie.

Q-wedstrijden
Zowel op de herenochtend als tijdens de uitwedstrijden worden -voor zover de banen qualifying zijn- qualifying kaarten volgens de NGF- en baanregels gelopen.

Afdrukken E-mailadres