Samenstelling Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:   

Ronald Verbiest Voorzitter
Ruud Witmer Penningmeester tevens vice-voorzitter
Puck van Rijn  Secretaris
Carla Reterink Facilitair manager
Ingrid Veldhoven Communicatie
Kees Mulder Operationele zaken

Het bestuur is bereikbaar onder het volgende e-mailadres:

Afdrukken E-mailadres