Tarieven 2023

De tarieven zijn als volgt:

TARIEVEN OGC 2023
Contributie senioren € 450,00
Contributie G-lid € 380,00
Contributie studenten (tenminste 21 jaar en aantoonbaar voltijds student)
€ 200,00
Contributie jeugd (t/m 20 jaar) € 100,00
Ondersteunend lid € 30,00
Contributie senioren buitenleden € 225,00
Vrije golfer
€ 35,00
       
Korting op lidmaatschap bij andere "homeclub" € 10,00
Entreegeld senioren en senioren buitenleden (éénmalig) € 175,00
Entreegeld G leden nihil
Entreegeld studenten (éénmalig) € 59,00
Entreegeld jeugd nihil
Huur Locker standaard laag
€ 75,00
Huur Locker standaard hoog
€ 60,00
Huur Locker XL laag
€ 85,00
Huur Locker XL hoog
€ 75,00
Huur Locker voor electrische trolley       €100,00

GREENFEES OGC Standaardbaan Korte baan/
Wintergreens
18 holes 9 holes 18 holes 9 holes
Bezoeker € 30,00 € 15,00 € 20,00 € 10,00
Introducé / Leden bevriende clubs € 20,00 € 10,00 € 20,00 € 10,00
Jeugd / Swingline € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00
 
Leden van bevriende clubs Groen Geel, Concordia, KIeviten, Tespelduyn en Kagerzoom spelen greenfee tegen het introductietarief.

Jeugd / Swingline tarief geldt voor jeugdspelers (t/m 20 jaar) en spelers die met een pro van swingline de baan in gaan.


Alle OGC leden die gedurende 2023 actieve vrijwilligersdiensten verrichten, zoals commissielid of barvrijwilliger, krijgen een bedrag van € 25 gerestitueerd aan het eind van het verenigingsjaar en wel op de volgende wijze:

Leden die ook in 2024 weer lid zijn krijgen het bedrag gekort op hun nota van 2024. Leden die hun lidmaatschap opzeggen krijgen het bedrag automatisch op hun rekening gestort.

Afdrukken E-mailadres