Tarieven 2022

De tarieven zijn als volgt:

TARIEVEN OGC 2022
Contributie senioren € 380,00
Contributie studenten (tenminste 21 jaar en aantoonbaar voltijds student)
€ 160,00
Contributie jeugd (t/m 20 jaar) € 75,00
Ondersteunend lid € 27,00
Contributie senioren buitenleden € 175,00
Vrije golfer (alleen GVB kaartje) € 25,00
Vrije golfer (inclusief handicapadministratie) € 40,00
Korting op lidmaatschap bij andere "homeclub" € 10,00
Entreegeld senioren en senioren buitenleden (éénmalig) € 150,00
Entreegeld studenten (éénmalig) € 59,00
Entreegeld jeugd nihil
Huur Locker standaard laag
€ 75,00
Huur Locker standaard hoog
€ 60,00
Huur Locker XL laag
€ 85,00
Huur Locker XL hoog
€  75,00
Huur Locker voor electrische trolley €100,00
 Dagkaart bezoeker
€ 25,00
Dagkaart introducé(e) € 20,00
Dagkaart jeugd
€ 10,00
Dagkaart bij les van Patrick Bourgonje € 10,00
Dagkaart korte baan en/of wintergreens bezoeker € 20,00
Dagkaart korte baan en/of wintergreens introducé(e) € 15,00

Alle leden die gedurende 2022 actieve vrijwilligersdiensten verrichten, zoals commissielid of barvrijwilliger, krijgen een bedrag van € 25 gerestitueerd aan het eind van het verenigingsjaar en wel op de volgende wijze:

Leden die ook in 2023 weer lid zijn krijgen het bedrag gekort op hun nota van 2023. Leden die hun lidmaatschap opzeggen krijgen het bedrag automatisch op hun rekening gestort.

Afdrukken E-mailadres