Plaatselijke regels

(aangepast oktober 2020)

Buiten de baan
  • Witte palen, wit gemerkte lichtmasten en hekken bepalen de grens van de baan. De hekken zelf zijn buiten de baan.
  • De sloten langs de rijksweg, de volkstuinen en de Willibrordlaan bepalen de grens van de baan. De OB grens ligt aan de baanzijde van de sloot.
Integraal deel van de baan
De beschoeiingen van de sloot bij holes 3/12, 4/13 en 5/14 zijn integrale delen van de baan.

Afslagmatten
Voor het gebruik van matten als afslagplaats is Regel 6.1b als volgt aangepast.
Op alle holes is de mat de afslagplaats. Volgens Regel 6.2b moet een speler deze holes beginnen door een bal te slaan van ergens op de mat. De speler mag buiten de mat staan.
Als teemarkers gelden de voorste twee hoeken van de mat.

Straf voor overtreding van de regel:
Matchplay – verlies van de hole
Strokeplay – Regel 6.1b is van toepassing

Zandgebied hole 3
De bewerkte gebieden met zand op hole 3, inclusief de keien, zijn integraal deel van de baan.

Gebied met rhododendrons achter green van hole 3
Het gebied met rhododendrons achter de green van hole 3, gemarkeerd door rode palen met groene koppen, is een verboden speelzone. Als een bal in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1 e.

Jonge aangepaalde bomen
Jonge aangepaalde bomen vormen een verboden speelzone
  • Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f
  • Als de bal in een hindernis ligt, en een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken of wel met een strafslag volgens Regel 17.1e(1) ofwel zonder strafslag volgens Regel 17.1e(2)
Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel : algemene straf volgens Regel 14.7a.

Grond in bewerking
Grond in bewerking gedefinieerd door elk gebied dat is afgezet met blauwe paaltjes/linten. Bij een belemmering door GUR is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.

Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel : algemene straf volgens Regel 14.7a.

Afdrukken E-mailadres