Vertrouwenscontactpersoon

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 16 februari 2022 is op voordracht van het bestuur besloten om  Niek Heijstek als Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 25 mei 2022 is besloten Puck van Rijn als tweede Vertrouwenscontactpersoon aan te stellen.

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) fungeert binnen de vereniging als eerste aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen omtrent Ongewenst Gedrag (OG) en heeft als algemene taak het verzorgen van een eerste opvang van aangevers van ongewenst gedrag, van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging voor zover dit gedrag zich binnen de activiteiten van de vereniging heeft afgespeeld.
Daarnaast stelt de VCP preventieve maatregelen voor om te komen tot een sociaal veilige sportomgeving.
De VCP is aanspreekbaar voor sporters, toeschouwers, vrijwilligers en het bestuur.

Alle hulpvragen zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden.

Het bestuur heeft een reglement opgesteld. Daarin zijn de taken en verantwoordelijkheden van de VCP nader omschreven en zijn ook richtlijnen opgenomen met betrekking tot het functioneren als VCP.

Het reglement is beschikbaar op de website onder de naam Reglement VertrouwenscontactpersoonEen kopie is ook verkrijgbaar bij onze secretaris of bij een van de VCP’s.

De contactgegevens van de VCP’s zijn:

Niek Heijstek

Tel. 071 - 408 21 35

Mob. 06 - 439 138 48

E-mail:

 

Puck van Rijn

E-mail:

 


Afdrukken E-mailadres