Samenstelling en taken van de Commissie begeleiding nieuwe leden.

 
De voorzitter van de commissie begeleiding nieuwe leden is Frits van Dissel.
 
De overige leden van de Commissie begeleiding nieuwe leden staan op de ledenwebsite van E-Golf4U. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de leden van OGC.
 
De taken van de commissie zijn het aanschrijven en begeleiden van nieuwe leden. Elke donderdagochtend geven zij uitleg over de gang van zaken bij de club en lopen 9 holes. Maandelijks wordt er een inloopwedstrijd gehouden.
 

Afdrukken E-mailadres