website header 1920 x 304

De bardiensten in het clubhuis van OGC worden in eigen beheer georganiseerd met inzet van leden die zich als vrijwilliger voor bardienst hebben opgegeven.Gezien de beperkte omzet is het niet haalbaar de exploitatie van de bar in handen te geven van een commerciële uitbater.
 
Openingstijden clubhuis:
Van 09:00 tot 18:00 uur, gedurende het gehele jaar. 3 dagdelen van 3 uur.
 
Op 1 januari, 25 en 26 december is het clubhuis gesloten.
Er zijn voorts enkele extra (avond)diensten zoals bij de zomeravond-competitie en andere activiteiten.
 
In totaal zijn er per jaar ongeveer 1.090 bardiensten. Er zijn (krap) 130 barmedewerkers. In de praktijk zijn het er wat minder, door tijdelijke uitval (ziekte, operatie e.a.).Per medewerker moeten 9 a 10 diensten per jaar gedaan worden.Voorheen konden 2 leden als koppel dienst doen waarbij voor beiden een volledige dienst werd genoteerd. Die mogelijkheid is vervallen. Vanaf juni 2018 worden geen nieuwe koppels meer geregistreerd. Het staat ieder vrij om met een ander lid samen dienst te doen.
 
Het barrooster wordt per kwartaal gemaakt. Vanaf 1 april 2022 gebeurt dat met het web-gebaseerde programma Inzetrooster. Zie daarvoor: WERKEN MET INZETROOSTER, in te zien op de OGC website via tabblad Barrooster.
 
Twee maanden vóór het kwartaal krijgen de barmedewerkers een mail met het verzoek zelf diensten te kiezen door aanklikken in Inzetrooster. In de mail staat een knop “Login” waarmee je direct inlogt in Inzetrooster. Op Mijn Pagina staat voor welk deel van jouw aantal diensten je al bent ingeschreven.Voor diegenen die nog niet goed zelf met Inzetrooster overweg kunnen blijft het mogelijk zelfgekozen data/dagdelen waarop men dienst wil doen telefonisch door te geven aan de barplanner. Niet per email omdat gewenste diensten vaak al bezet zijn.
 
Een maand vóór aanvang van het kwartaal wordt het rooster samengesteld. De zelfgekozen diensten worden vastgelegd.
 
Alle medewerkers krijgen dan een mail met het rooster voor het kwartaal waarin zij zelf hun diensten kunnen zien en in hun agenda noteren. Je kunt je eigen diensten ook zien als je via de OGC website inlogt in Inzetrooster > Mijn Pagina.
Een week voor een dienst krijgt elke medewerker een mail met herinnering aan zijn/haar dienst.
 
Als het rooster eenmaal is vastgesteld kan de planner daarin niet meer schuiven. Als een barmedewerker dan toch verhinderd is om zijn/haar geplande dienst te doen dan moet hij/zij zelf die dienst ruilen of voor vervanging zorgen. Zie Diensten overdragen/ruilen in WERKEN MET INZETROOSTER.

Ruiling/wijziging moet worden doorgegeven aan (Jan Spiekerman).

Voor ruilen kan geen beroep worden gedaan op de planners van de bardienst. Behoudens uitzonderingen bij ernstige acute problemen.
 
Tijdens de bardienst is er achter de bar een weeklijst met de geplande medewerkers aanwezig. Deze moet na elke dienst worden geparafeerd door de barmedewerker. Is dit een ander dan op de lijst staat dan moet de vervanger zijn/haar naam noteren.
Deze veranderingen worden verwerkt in het barrooster-programma zodat het aantal bardiensten eerlijk onder de medewerkers wordt verdeeld.
 
Met vragen of opmerking kunt je terecht bij ondergetekende.
 
Jan Spiekerman
e-mail:
Tel: 071 519 01 80 / 06 51 13 93 02