Informatie over de baan

De 9-holes par 3/4 golfbaan maakt onderdeel uit van sportpark “De Voscuyl” te Oegstgeest.   
Door de vele bomen en struiken ligt de baan beschut tegen zeewind. Verrassende waterhindernissen en moeilijk aanspeelbare, maar ook mooie greens maken dat de baan zeker niet tot de gemakkelijkste behoort!
Deze openbare golfbaan is zeer geschikt om het golfen te leren, maar ook voor ervaren spelers blijkt de baan een uitdaging te bieden door de precisie die wordt vereist. De totale baanlengte (18 holes) bedraagt 2818 meter. Hiermee voldoet OGC aan de officiële, door de NGF vereiste baanlengte voor C-clubs.
 
Beschikbaarheid van de baan:
Zie baanstatus op de voorpagina van deze website.

Toegang tot de golfbaan:
  • Bezoekers met golfvaardigheidsbewijs (GVB),
  • Introducés met een baanpermissie van een erkende golfvereniging die spelen met een lid van OGC,
  • De driving-range staat open voor alle beginners en gevorderden. Zie hiervoor de desbetreffende informatie op deze website.
Greenfee spelers zijn van harte welkom!
Starttijden kunnen niet telefonisch worden gereserveerd. In de hal van het clubhuis kunt u inschrijven!
De volgorde van spelen wordt bepaald aan de hand van de volgorde van de ballen in de ballenspiraal naast de afslag van hole 1.
Voor de greenfee tarieven zie pagina Algemeen>Tarieven.

 

Afdrukken E-mailadres

Procedure baan open of gesloten

Voor het plaatsen van een bericht betreffende de baan op onze website is de volgende volgorde van belang. De baancommissie geeft aan of de baan gesloten of open is:

De eerst verantwoordelijke zijn de baancommissieleden. (zie op de website onder commissies/baancommissie). Zij beslissen ’s morgens of de baan open of gesloten is. Zij beslissen eventueel ook tussendoor of de baan weer geopend of eventueel gesloten moet worden. Indien vermeld een herkeuring, dan doet dat een lid van de baancommissie of gaat dit in overleg met de marshal. Het besluit moet door de baancommissie of marshal op de website en het buitenbord gewijzigd worden.

Bij afwezigheid van de baancommissie is de marshal de verantwoordelijke persoon. 

Het tussentijds openen of sluiten van de baan door de marshal zal indien nodig altijd in overleg moeten gebeuren met de baancommissie. 

Bij twijfel over een beslissing kan contact opgenomen worden met een lid van de baancommissie. (telefoonnummers op website onder commissies/baancommissie).

Afdrukken E-mailadres

Hoe te handelen bij onweer

Onweer kan ook jouw leven in gevaar brengen
 
Gemiddeld zijn er in Nederland 100 dagen met onweer. Elk jaar worden in Nederland ongeveer 250.000 bliksemontladingen gemeten, maar dit aantal stijgt elk jaar. Wij golfers lopen bij onweer boven de baan een extra groot risico. We bewegen ons op vlak terrein waarboven wij – als een antenne - met kop en schou­ders uitsteken. Erger nog, wij hebben onze trolley met ijzers erin aan de hand, waarop blik­sems af zouden kunnen komen.
 
onweer

Hoe kunnen wij weten voordat wij de baan opgaan, of onweer dreigt? Raad­pleeg thuis het weerbericht of Internet. De startpagina voor “weer” wijst je ver­der de weg naar interessante links zo­als b.v. de buien- of bliksemradar.

Bij acuut dreigend gevaar, zal de Marshal met een sirene die over de hele baan te horen is, signalen geven.
 
In de clubgids worden deze signalen als volgt omschreven:
• 1 x sirene spel stoppen, bal markeren, schuilplaats opzoeken,
• 2 x sirene spel hervatten,
• 3 x sirene spel staken, terugkeren naar clubhuis.
 
Bij acuut onweer boven de baan mogen geen clubs of tassen meer worden aangeraakt of meegenomen!!
Voor alle duidelijkheid zij gezegd dat deze signalen niet alleen tijdens een wedstrijd opgevolgd moeten worden. Zij gelden algemeen, dus ook op tijden dat spelers – leden en greenfeespelers -gewoon hun rondes lopen. Ook zij moeten in eigen belang gevolg geven aan de sirenesignalen.
In afwachting van het signaal van de Marshal houden spelers natuur­lijk ook zelf de weersontwikkeling tij­dens het spel in de gaten.
 
Zie je een flits begin dan langzaam te tellen - een tel = 1 seconde - en stel vast hoeveel seconden het duurt voordat je de don­der hoort. Deel het aantal seconden door 3. Het quotiënt geeft aan hoeveel kilometer de bliksem van je verwijderd is. Bij minder dan 10 seconden of 3 kilometer is het hoog tijd om te gaan schuilen.
 
Uitermate onveilig zijn solitaire bomen, de bosrand of het bos. Zij bieden wel bescherming tegen wind en regen, het gevaar om door een blikseminslag ge­troffen te worden vergroten zij echter. Mijden dus.

poppetje

Stel, je hebt het “1x sirenesignaal” ge­hoord en merkt, dat je je niet snel ge­noeg in veiligheid kunt brengen; blijf dan waar je bent, ga gehurkt op je tenen zitten, sla de armen om de knieën, het hoofd zo laag mogelijk, de handen over de oren en de voeten tegen elkaar.
Ga niet liggen. Door het grotere op­pervlak van je lichaam dat daarbij met de grond in aanraking komt vergroot je het gevaar getroffen te worden, niet uit de lucht maar via de grond.
Als je denkt dat het tijd wordt om je bij naderend onweer in veiligheid te bren­gen, dan mag je zonder signaal van de Marshal het spel onderbreken. Gebeurt dit tij­dens een officiële wedstrijd, dan dien je de wedstrijdcommissie bij het bin­nenkomen van de onderbreking in kennis te stellen.
De Marshal tracht ook om een gevaarlijke situatie op tijd te herkennen.
Alle signalen en waarschuwingen ten spijt is het buiten kijf dat het ieders eigen verantwoordelijkheid blijft tijdig een veilig heenkomen te zoeken. Doe wat je nodig acht!!

Afdrukken E-mailadres