Samenstelling en taken van de Regel & Handicapcommissie

De voorzitter van de Regel en Handicap commissie is:
Marja Parfitt.

De overige leden van deze commissie staan op de ledenwebsite van E-Golf4U. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de leden van OGC.
 
Taken van de commissie

De belangrijkste taken van de R&H Cie zijn o.m.:

 • Bevorderen van de kennis van regels en etiquette bij de leden.
 • Bewaken van de administratieve procedures betreffende de registratie van de exact- en playing handicaps.
 • Uitvoeren van de jaarlijkse herziening van de handicaps.
 • Afgifte van baanpermissie i.o.m. pro en het afnemen van regelexamens.
 • Verantwoordelijkheid voor de regeltechnische zaken van de baan.
 • Bewaking van de qualifying condities van de baan, in samenwerking met de baancommissie.
 • Vaststelling van de Stroke Index van de holes.
 • Registratie en bewaking van de baanrecords .
 • Overleg met andere commissies en het bestuur binnen de club en extern met de NGF.
 

Afdrukken E-mailadres

Wijziging in Course Rating (CR) en Slope Rating (SR) van de standaardbaan (alleen vanaf de gele afslag) vanaf 1 februari 2020.

Mededeling van Regel- en Handicapcommissie namens het bestuur van OGC

Op verzoek van OGC heeft de NGF opnieuw de CR en SR bepaald van de standaardbaan vanaf de gele afslag. Het verschil in handicapslagen vanaf de gele en rode afslag was onverklaarbaar groot met betrekking tot het verschil in totale lengte van de baan (slechts 228m voor 18 holes).

Het resultaat is dat het aantal handicapslagen voor de meeste handicaps vanaf de gele afslag vier slagen minder zal zijn.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Tijdelijke plaatselijke regel

Gebieden met (bloeiende) bolgewassen vormen een abnormale baanomstandigheid.

Gebieden met (bloeiende) bolgewassen moeten worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze abnormale baanomstandigheid is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f

Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel : algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

Afdrukken E-mailadres

Jaarlijkse handicaprevisie 2019

Op 5 januari j.l. is de Jaarlijkse Handicap Revisie 2019 (JHR) doorgevoerd; m.a.w. de Handicapping is (weer) op orde voor het nieuwe speelseizoen 2020.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Van beginnende golfer naar handicap 54

Om de golfsport een sterke impuls te geven heeft de NGF, samen met de golfprofessionals, het 9-stappenplan ontwikkeld. Het 9-stappenplan is een golfvaardigheidstraject dat is opgedeeld in 9 handicapcategorieën (stappen), waarbij het ontwikkelen van de vaardigheid, het vergroten van de succesbeleving en het speelplezier voorop staan.

Het begint bij het eerste bezoek aan de golfbaan en gaat via de NGF Golfbaanpermissie en Handicap 54, naar een steeds lagere handicap.

Hierna volgt een overzicht van het traject van beginnend golfer t/m stap 3: Naar Handicap 36.

Dit overzicht bestaat uit 5 onderdelen, t.w.:

 1. Eerste bezoek aan de golfbaan
 2. NGF-Baanpermissie – stap 1
 3. Golfregelexamen
 4. Handicap 54 (was: GVB) – stap 2 en verwerking Qualifying Scorekaarten
 5. Handicap 36 – stap 3

Binnen de R&H Cie van OGC is Dhr. Koos Eilers verantwoordelijk voor de begeleiding van dit traject. 

 1. Eerste bezoek aan de golfbaan

Een eerste bezoek aan de golfbaan is voor de beginnende golfer altijd goed om een beter beeld te krijgen van noodzakelijke vervolgstappen en de mogelijkheden die de club kan bieden. “Golfstart” is een (relatief nieuw) initiatief van de NGF bedoeld om de beginnende golfer een goede introductie in golf te geven. Zie ook de website https://www.golf.nl/beginnen-met-golf/golfstart

 

 1. NGF-Baanpermissie – stap 1

Baanpermissie wordt door de club op advies van een pro gegeven als de beginnende golfer over voldoende technische vaardigheden beschikt en weet hoe hij zich door de baan moeten gedragen.

Zie de Golf.nl website voor het deeltraject https://www.golf.nl/beginnen-met-golf/golfbaanpermissie-halen-gbp

De begeleiding binnen de club in dit deeltraject vindt plaats door de pro’s van Swingline en het verantwoordelijke lid van de R&H Cie.

 1. Golfregelexamen

Golf kent veel regels. Per 1 januari 2019 zijn deze drastisch herzien. Op de volgende website https://www.golf.nl/beginnen-met-golf/wat-moet-ik-weten-over-regels staat een goed overzicht van de belangrijkste regels en wijzigingen. Uitgebreidere informatie (en verwijzingen) vindt u op https://www.golf.nl/regels2019 .

Over het Golfregelexamen en oefenexamens zie de website https://www.golf.nl/zelf-golfen/beginnen-met-golf/golfregelexamen .

Het Golfregelexamen kan op OGC worden afgenomen door het verantwoordelijke lid van de R&H Cie.

 1. Handicap 54 (was GVB) – stap 2 en verwerking Qualifying Scorekaarten

Na het behalen van zowel de Baanpermissie als het Golfregelexamen, kunnen Qualifying Scorekaarten worden gespeeld, uitgaande van een handicap van 54.

Op basis van de eerste Qualifying Scorekaart met een stableford score van 36 punten of meer over 18 holes of 18 punten of meer over 9 holes wordt een Handicap van 54 of lager gegeven.

De Qualifying Scorekaarten kunnen worden aangemaakt en verwerkt met behulp van de telezuil in de hal van het clubhuis, of via de Egolf4U tab op de website van de Oegstgeester Golfclub. Ook is het mogelijk om een Qualifying Scorekaart aan te maken met de NGF Golf.nl app of met de Egolf4U app op uw mobiele telefoon. Eventuele “papieren Qualifying Scorekaarten” kunnen ook handmatig worden verwerkt. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de verantwoordelijke leden van de R&H Cie.

Zie ook website https://www.golf.nl/beginnen-met-golf/handicap-halen.

 

 1. Handicap 36 – stap 3

Na het behalen van Handicap 54 (het vroegere GVB) kunt u uw vaardigheden verder ontwikkelen en uw handicap verlagen naar Handicap 36. Hierover kunt u meer lezen op de website https://www.golf.nl/zelf-golfen/meer-en-beter-golf/9-stappenplan

Afdrukken E-mailadres

Winterregel : “Plaatsen”

Vanaf heden (5-11-2019) tot nadere aankondiging is de volgende plaatselijke regel van kracht:

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen binnen 15cm van de plaats waar de oorspronkelijke bal lag, maar niet dichter bij de hole.

De plaats van de oorspronkelijke bal moet gemarkeerd worden.  Indien bal niet wordt gemarkeerd : één strafslag volgens Regel 14.1a.

Afdrukken E-mailadres

Nieuwe plaatselijke regel

Afslagmatten

Voor het gebruik van matten als afslagplaats is Regel 6.1b als volgt aangepast.

Op alle holes is de mat de afslagplaats. Volgens Regel 6.2b moet een speler deze holes beginnen door een bal te slaan van ergens op de mat. De speler mag buiten de mat staan.

Als teemarkers gelden de voorste twee hoeken van de mat.

Straf voor overtreding van de regel:
Matchplay - verlies van de hole
Strokeplay - Regel 6.1b is van toepassing

Afdrukken E-mailadres

Grens bij hindernis bij hole 9 (vijvers)

De grens van de hindernis wordt bepaald door de overgang van het gras rondom de vijvers naar het gedeelte dat schuin naar het water loopt. Ik heb dat zo goed mogelijk met een zwarte lijn in de foto’s aangegeven. Je bal ligt in de hindernis als enig deel van de bal de hindernis raakt.

Hole 9 LHole9 R

Ligt je bal nog speelbaar dan mag je de bal spelen zoals hij ligt zonder straf. Je mag losse natuurlijke voorwerpen verwijderen. Je mag een oefenswing maken en je mag de club achter de bal op de grond zetten. Als echter door jouw toedoen de bal van zijn plek rolt moet je hem terugplaatsen en één slag optellen bij je score.

Mocht je de bal niet kunnen spelen, dan heb je nog drie mogelijkheden met bijtelling van één slag bij je score :

 1. Teruggaan naar de plek waar je de bal hebt geslagen en daar opnieuw slaan.
 2. De plek bepalen waar de bal de grens van de hindernis passeerde en van daaruit twee stoklengtes meten, niet dichter naar de hole. In het gebied binnen de twee stoklengtes de bal droppen. De bal moet in het gebied de grond raken en daarna ook in het gebied blijven liggen.
 3. Een rechte lijn trekken vanaf de vlag door het punt waar de bal de hindernis passeerde en langs die lijn zo ver naar achteren als je wilt, de bal binnen één stoklengte, niet dichter bij de hole, droppen. Markeer dit punt altijd met een teetje ! Ook hier moet de bal in het gebied, de dropzone, de grond raken en daar blijven liggen.

 

Afdrukken E-mailadres

Een Q-kaart lopen

Als U een qualifying kaart wilt spelen moet U dit voor het starten van de ronde kenbaar maken aan uw marker.

Er zijn drie manieren om een qualifying kaart in te voeren.

1. Golfzuil in de hal van het clubhuis (alleen voor kaarten op OGC-baan)
 • Voordat U de ronde start meldt U zich bij de golfzuil en vraagt daar een qualifyingkaart aan voor 9 of 18 holes. De marker (iemand die het regelexamen heeft behaald) moet ook opgegeven worden.
 • Nadat u de ronde heeft voltooid moet u de score invoeren via de golfzuil of E-Golf4U op website / mobiele telefoon.

2. Via E-Golf4U op OGC-website of op uw mobiele telefoon (kaarten op OGC of vreemde baan).
 • Voordat u de ronde begint beslist u of u een qualifying kaart gaat spelen.
 • Na de ronde meldt u zich aan bij Egolf4U en vervolgens kiest u “kaarten” en “nieuwe kaart”. Verder volgt u de instructies : qualifying kaart of vreemde kaart, datum, tijd, de gelopen baan, vanaf welke tee, wie de marker is, en de scores.
 • Sla de kaart op.

3. Via de NGF golf app Golf.nl op uw mobiele telefoon telefoon (kaarten op OGC of vreemde baan).
 • Voordat u de ronde begint beslist u of u een qualifying kaart gaat spelen.
 • Kies Golfen op de app.
 • Kies Nieuwe scorekaart en vul alle gegevens in.
 • Sla de kaart op.

Een papieren scorekaart hoeft u niet (meer) in te leveren. 

Afdrukken E-mailadres

Bufferzones en handicapaanpassingen

Uitgaande van de handicapcategoriën worden volgens onderstaande tabel verhogingen en verlagingen van de handicap toegepast.

 • Bij stableford-scores binnen de bufferzone blijft de handicap ongewijzigd.
 • Bij stableford-scores lager (slechter) dan de bufferzone geldt een verhoging van de handicap zoals in de tabel aangegeven.
 • Bij stableford-scores hoger dan 36 geldt een verlaging van de handicap zoals in de tabel aangegeven.

 (klik op onderstaand plaatje voor een beter beeld).

Handicapaanpassingstabel

Afdrukken E-mailadres

Speelsterkte opvragen bij de NGF

Deze functie is vervangen door de app  "GOLF.NL".
Deze app is opvraagbaar in de appstore van Apple of Google.

Afdrukken E-mailadres

Bereken uw EGA handicap na qualifying kaart

Handicap berekenen?
Via onderstaande rekenmodule kunt u uw nieuwe handicap uitrekenen op basis van uw huidige exacthandicap en een behaalde score bij het lopen van een Qualifying kaart.

Let op:
Indien u nog een clubhandicap hebt, d.w.z. een handicap van 37 - 45, dan kunt u na het lopen van een Q-kaart NIET uw nieuwe handicap berekenen.
Deze rekenmodule is alleen te gebruiken voor EGA handicaps.

(De bron van de rekenmodule is handicapcalculator.nl).

http://www.handicapcalculator.nl/

Afdrukken E-mailadres