Samenstelling en taken van de herencommissie

De voorzitter  van de Herencommissie is:
Bram Standhart. De overige leden van de Herencommissie staan op de ledenwebsite van E-Golf4U. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de leden van OGC.
 
Taken en werkzaamheden
a) Organiseren van de herenochtend op woensdagmorgen
Iedereen, die GVB heeft, kan hieraan deelnemen.
Indien mogelijk worden qualifyingkaarten gelopen.
Afgelopen jaren lag de deelname aan deze herenochtend op 40 à 50 heren.
b) Het organiseren van uitwedstrijden.

Wedstrijden buiten het wedstrijdschema van OGC
Zoals aangegeven worden buiten de woensdag-herenochtend om ook nog enkele uitwedstrijden georganiseerd. Deze wedstrijden vinden dus op banen buiten ons OGC-complex plaats en worden veelal gehouden op bijvoorbeeld school/jeugdsportdagen, wanneer er bij OGC niet gespeeld kan worden. Uiteraard worden deze wedstrijden alleen georganiseerd op data, wanneer er bij OGC geen wedstrijden worden gehouden.

Q-wedstrijden
Zoals hierboven is vermeld, worden zowel op de woensdag/herenochtend als tijdens de uitwedstrijden -voor zover de banen qualifying zijn- qualifyingkaarten vlgs. de NGF- en clubregels gelopen.

Afdrukken E-mailadres

Herencommissie winterprogramma 2019 / 2020

Maar eerst nog een terugblik op de afgelopen zomer. De eerste zomer op de nieuwe baan verliep niet helemaal zoals we hadden gehoopt.

Ten eerste hadden we last van de lange periode van onderhoud aan het laatste ‘voetbalveld’. En verder zijn er nogal wat wedstrijden afgelast of anders verlopen dan gewenst door de overvloedige regenval. Daarom hebben we ook dit jaar geen zomerkoning kunnen aanwijzen.

En dan staat de winter weer voor de deur. We zullen regelmatig gebruik moeten maken van winterholes. Maar afgezien daarvan staat de lange baan het hele winterseizoen tot onzer beschikking.

Hoe dan ook, wij helpen u graag ook door deze winter heen met het volgende programma:

 

nov

dec

jan

feb

mrt

Stableford

6, 13, 20, 27

 

 

 

 

eclectic

 

4

29

26

 

Barracuda matchplay

 

11

8

5

4

3-stokken

 

18

15

12

11

reserve datum

 

 

22

19

18

slotwedstrijd (met prijsuitreiking)

 

 

 

 

25


Opmerkingen
eclectic
Per wedstrijd kunt u uw score per hole verbeteren. Bruto-netto strokeplay; na 9 slagen oprapen en 10 slagen noteren.
 
3-stokken
U mag, naast uw putter, max. 2 stokken bij u hebben.
 
barracuda
Bij een flight van 3 man is de puntenverdeling: 3-5-7.
Bij 4 man is de verdeling: 2-4-6-8.
Bij 5 man: 1-3-5-7-9.
NB1 De winnaar van een hole krijgt het minste aantal punten.
NB2 Flights worden gevormd door spelers met een (zoveel mogelijk) gelijke handicap. Er vindt geen handicapverrekening plaats.
 
slotwedstrijd
We spelen greensome strokeplay (bruto-netto), waarbij beide spelers afslaan en kiezen met welke bal de hole wordt uitgespeeld. Deze bal wordt om beurten gespeeld, te beginnen door de speler van wie de bal niet is.
NB1 De duo's worden gevormd door een lage handicapper te koppelen aan iemand met een hoge handicap.
NB2 Bij deze wedstrijden wordt tevens gestreden voor de neary en de longest.
 
prijzen
Er zijn prijzen per spelvorm waarbij max. de beste 3 resultaten meetellen (Stableford, Barracuda en 3-stokken). Bij eclectic geldt het eindresultaat.
Afdrukken E-mailadres

Aanbevelingen om de doorstroming te bevorderen

Om de doorstroming van de flights te bevorderen, doet de Herencommissie de volgende aanbevelingen (dit zijn dus geen regels).

Op de afslag:

 • Zet bij hole 6 en (zeker na openstelling) hole 7 je trolley binnen het hek, links van de afslagmat. De flight achter je heeft dan gaan last van je trolley en ook niet van jou als je met je trolley wegloopt.
 • Zorg dat je klaar staat (met de juiste stok, voldoende ballen en tee's);
 • Vergeet zo nodig de eer, als die betreffende speler nog niet klaar staat;
 • Vergeet ook de eer als de voorlopende flight nog niet klaar is, maar je zeker weet dat de betreffende spelers buiten jouw bereik zijn;
 • Sla in geval van twijfel over de vindbaarheid, een provisionele bal; zo niet ga dan niet terug naar de afslag om alsnog een nieuwe bal te slaan maar accepteer de gevolgen;
 • Zoek pas naar tee’s als alle spelers hebben afgeslagen.

Door de baan:

 • Zorg dat je klaar staat (onderweg naar je bal kun je vaak al bepalen welke stok je gaat gebruiken);
 • Je hoeft niet altijd te wachten tot je aan de beurt bent; is er een flightgenoot (je marker) die je bal in de gaten kan houden en zit je anderen niet in de weg, sla dan;
 • Sla in geval van twijfel over de vindbaarheid een provisionele bal; zo niet ga dan niet terug om alsnog een nieuwe bal te slaan maar accepteer de gevolgen;
 • Wees er zeker van dat je (zeker op de kruisingen) je eigen bal speelt;
 • Als het geen nut heeft voor je totaalscore (denk daarbij aan een kans op de dagprijs of een wijziging van je handicap), zoek dan niet onnodig lang naar je bal; voor € 0,40 heb je een andere en je steunt de club;
 • Als een flight op een kruising voorrang heeft, hoeft die niet altijd te worden genomen.

Rond- en op de green:

 • Zet je tas (zoveel mogelijk) in de richting van de volgende afslag;
 • Zorg dat je klaar staat (met marker en pitchfork);
 • Je hoeft niet altijd te wachten tot je aan de beurt bent;
 • Mark altijd je bal, zeker als deze binnen een meter of 2 van de hole ligt; je medespeler hoeft het dan niet te vragen en niet onnodig te wachten;
 • Mark je bal niet als je op een 'niet te missen' afstand ligt (zeg binnen ca 25 cm) maar hole de bal uit.
 • Ga niet op of bij de green in discussie over het aantal gemaakte slagen; maak de green zsm vrij en bespreek dit onderweg naar de volgende hole;
 • Noteer de score daarom ook niet op of bij de green maar doe dit onderweg naar de volgende hole.

Versie 1.2, oktober 2018

Afdrukken E-mailadres