Nieuwsbrief 3 oktober 2021

Beste leden van OGC,

Op zaterdag 25 september zijn verdere versoepelingen en aanpassingen met betrekking tot de coronaregels ingegaan.

Voor sportkantines gelden vooralsnog de regels die voor de horeca gelden. Maar de verplichting van een coronatoegangsbewijs voor de horecabinnenruimtes van een sportaccommodatie kan tot complexe situaties leiden want er is geen coronatoegangsbewijs nodig om toe te treden tot gedeelten van het clubhuis die niet gebruikt worden als horecafaciliteit zoals toiletten, lockerruimtes en kleedkamers.

Voor OGC gelden daarom de volgende regels:

- Alleen gevaccineerde/negatief geteste mensen kunnen in het clubhuis binnen zitten. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de leden zich hieraan te houden. Controle door een barmedewerker of dienstdoende marshal is mogelijk.

- De gastheer/gastvrouw van een introducé is verantwoordelijk voor het coronatoegangsbewijs van zijn of haar gast indien men in het clubhuis wil gaan zitten.

- Voor binnen afgehaalde consumpties die vervolgens op het terras worden genuttigd is geen coronatoegangsbewijs nodig. Ook voor een bezoek aan het toilet, kleedkamer of locker is geen coronatoegangsbewijs nodig.

Een samenvatting van alle regels is te lezen op de website van de NGF:

https://www.ngf.nl/caddie/baanmanagement/corona

Wij willen benadrukken dat een ieder de vrije keuze heeft al dan niet een coronatoegangsbewijs te hebben. Echter, iedere keuze heeft consequenties.

Verder willen wij u erop attenderen dat de basisregels; handen wassen, geen handen schudden, thuisblijven bij klachten en testen blijven gelden vanaf 25 september, voor iedereen. En het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan is 1,5 meter de veilige afstand.

Wij vertrouwen erop dat we, ondanks alle maatregelen, gezond en gezellig kunnen golfen.

Tot snel op onze mooie baan!

Het Bestuur

Afdrukken E-mailadres