Samenstelling en taken van de redactiecommissie

De voorzitter van van de Redactiecommissie is Jos Schuurhuizen.

De overige leden van de Redactiecommissie staan op de ledenwebsite van E-Golf4U. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de leden van OGC.

Het algemene emailadres van de redactie is
De redactie verzorgt de uitgifte van het clubblad. Het clubblad verschijnt 4x per jaar en alleen in digitale vorm onde de knoppen  Algemeen>clubblad.

Afdrukken E-mailadres